Wybierz usługi dopasowane do Twoich potrzeb

Praca tymczasowa
Usługa ta polega na oddelegowaniu Pracowników do Państwa firmy według ściśle określonych kryteriów. Na okres powierzonych zadań zatrudnione osoby pozostają Pracownikami EMPLOYER. To EMPLOYER przejmuje obsługę administracyjno – kadrową. Razem z Państwem określamy najlepsze rozwiązania optymalizujące koszty zatrudnienia.

Rekrutacja i selekcja pracowników na stałe
Klasyczna rekrutacja wykonana przez doświadczonych ekspertów ds. rekrutacji. Realizowane przez nas procesy rekrutacyjne wykraczają poza standardowe rozmowy kwalifikacyjne potwierdzające wiedzę, doświadczenie i umiejętności zawodowe kandydatów. Dzięki precyzyjnej i starannej selekcji kandydatów gwarantujemy dobór personelu, który utożsamiać się będzie z misją, wizją firmy, a przede wszystkim przyczynią się do rozwoju firmy.

Try&Hire
Usługa, dzięki której możecie Państwo najpierw obserwować wykonanie zadań przez Pracowników Tymczasowych podczas realnej pracy. Poniesiecie Państwo jedynie koszty pozostawienia Pracowników do Państwa dyspozycji. Po okresie minimum 3 miesięcy podejmujecie decyzję, czy dana osoba spełnia Państwa oczekiwania. Jeśli tak, możecie związać się z danym Pracownikiem bezpośrednią umową o pracę.