Praca tymczasowa

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z PRACY TYMCZASOWEJ?

 • Kiedy pojawia się konieczność zastąpienia Pracownika etatowego, np długoterminowa nieobecność pracownika z powodu choroby, rehabilitacji czy urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, itp.
 • Kiedy występuje sezonowość u Klienta. Możliwość zatrudnienia Pracownika Tymczasowego na okres sezonu czyli np. kilka miesięcy.
 • W sytuacji pojawienia się okolicznościowych akcji u Klienta, np. akcje promocyjne czy okresy przedświąteczne itp.
 • Okres próbny przed zatrudnieniem Pracownika na etat. Możliwość „wypróbowania” Pracownika przed dokonaniem decyzji o zatrudnieniu go w strukturach firmy.
 • Tam gdzie pojawiają się prace powodujące dużą rotację wśród Pracowników.
 • W przypadku pojawienia się nietypowych prac, które nie są związane z profilem działalności Klienta.


JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ DLA PRACODAWCY (KLIENTA)?


Elastyczność finansowa:

 • Dostosowanie kosztów do bieżących potrzeb firmy. Zatrudniam wtedy kiedy potrzebuję.
 • Odciążenie działów personalnych w firmie. To Agencja Pracy dokonuje wszelkich obowiązków kadrowo - płacowych względem Pracowników Tymczasowych.
 • Zmiana kosztów stałych na zmienne. Korzyść – odciążenie budżetu Klienta.


Zarządzanie zatrudnieniem:

 • Zatrudnienie dodatkowego personelu w zależności od potrzeb rynkowych – szybkie i elastyczne zatrudnienie.
 • Brak zwiększenia etatów w firmie.
 • Możliwość zmiany Pracownika/ów, którzy nie spełniają oczekiwań firmy.
 • Możliwość zatrudnienia Pracownika Tymczasowego na stałe.
 • Zatrudnienie Pracownika/ów Tymczasowych nie wpływa na strukturę zatrudnienia u Klienta.


OBOWIĄZKI AGENCJI PRACY EMPLOYER:
Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (ogłoszenia, wywiady telefoniczne, wywiady bezpośrednie z kandydatami, przeprowadzenie testów kompetencji czy też testów manualnych). Tym zajmujemy się każdego dnia. Pozwala to nam realizować zlecenie od Klientów w sytuacji, kiedy potrzebne są duże grupy pracownicze w krótkim czasie.
Zajmujemy się także organizacją i koordynacją transportu pracowniczego.
Prowadzimy kwestie administracyjno – kadrowe (zawieramy umowy z Pracownikami, naliczamy wynagrodzenia, urlopy, rozliczamy zwolnienia lekarskie, zgłaszamy do ZUS, US itp.).
Przygotowujemy wszelkie raporty na potrzeby naszych Klientów.